szakcsoport

Hírek-Rendezvények

2021 február 19-én Szakcsoportunk Vezetősége ülésezett, melyről készült Emlékeztetőt megtalálja a Rólunk fül alatt, valamint a Beszámolót a Szakcsoport 2020 évi munkájáról és a Szakcsoport Stratégiája és céljai 2020 – 2025 című dokumentumot.

 

Víz Világnapi előadás!
A Magyar Hidrológiai Társaság 2021. márciusi hírei és programjai elérhetők a www.hidrologia.hu honlapon.
Külön felhívjuk a kollégák figyelmét a 2021.március 18. (csütörtök) 14:30 órakor online MS Teams alkalmazással tartandó
Víz Világnapi
előadásra
melynek témája: Székesfehérvár vízellátásának, szennyvíz-elvezetésének és tisztításának történeti áttekintése
Előadó: Karászi Gáspár
A csatlakozás módja az MHT honlapján a Rendezvénynaptárában lesz elérhető a rendezvényt megelőzően.

 

 

Új! Az OVF és az OMSZ tervezés támogatása. 

Segítség a csapadékvíz elvezető hálózatok tervezéséhez.

 Az OMSZ honlapon a tervezés helyszínének megadása után ingyenesen letölthetők a tervezéshez, méretezéshez, illetve hozamszámításhoz szükséges csapadékintenzitás adatok.

Csapadékintenzitás szolgáltatás elérhető: www.met.hu/eghajlat/csapadekintenzitas

Módszertani leírás és tervezői segédlet is segíti a tervező mérnökök munkáját, amelyek szintén letölthetők a Csapadékintenzitás oldalról.

 

Beszámoló a Szakcsoport 2019 évi munkájáról

Kedves Kollégák!

Megkerestem a KDT Vízügyi Igazgatóságot és az alábbi tájékoztatást kaptam, hogy valóban a VIZEK Keretrendszerben lehet a vízjogi engedélyezési eljárásokat indítani, erről a KDT Vízig honlapján az alábbi tájékoztatás található:

„Engedélyezési eljárások a VIZEK Keretrendszer segítségével”

  1. március 19., csütörtök 11:17

Tisztelt Kérelmezők!

A 72/1996. (V.22) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet módosítása értelmében a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatásának ügymenete 2020. január 01-től megváltozott. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulás és vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat kérelemnek valamint a tervezői adatszolgáltatási kérelemnek új felülete lett. Amennyiben Ön E-ügyintézésre kötelezett ügyfél (a 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) bek. alapján) vagy elektronikus ügyintézést választó természetes személy kérjük, kérelmét a  https://vizek.vizugy.hu  elektronikus felület felkeresésével, annak kitöltésével szíveskedjék elindítani.”     

A VIZEK felhasználói kézikönyv az alábbi linken található, mely részletes tájékoztatást és segítséget nyújt:

https://vizek.vizugy.hu/Portal/wp-content/uploads/2020/01/VIZEK_felhasznaloi_kezikonyv.pdf

Sajnos a „koronavírus járvány” nem tette lehetővé egy széles körű személyes tájékoztató megtartását. A KDT Vízig részéről Szabó Péter telefonon tud segítséget nyújtani ha valaki megakad a VIZEK –ben a  feltöltés során.

Üdvözlettel:
Hullay Gyula
szakcsoportvezető
MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat
Fejér Megyei Szakcsoport
+ 36 30 939 0444
e-mail: hullay.gyula@t-email.hu

„A Magyar Hidrológiai Társaság 2020. márciusi hírei és programjai elérhetők a www.hidrologia.hu honlapon.

Külön felhívjuk a kollégák figyelmét a 2020.március 19. (csütörtök) 14:00 órakor tartandó  Ünnepi előadóülésre,

melynek témája:

 „Székesfehérvár vízellátása, szennyvíz-elvezetése és tisztítása”

 Helye:Székesfehérvár KDTVIZIG Beszédes József terem Balatoni út 6.

 

Szakcsoportunk Vezetősége  kibővített ülést tartott 2020. január 21.-én. A kibővített vezetőségi ülésen a 2019. évi tevékenység összegzésre került; sikeresek voltak a szakmai kirándulások és a szakmai továbbképzések, melyről készült Emlékeztetőt a Rólunk cím alatt olvashatja.

A kibővített vezetőségi ülésen megtárgyalásra került a Szakcsoport stratégiája és céljai program a csoportvezető előterjesztése alapján, mely elfogadásra került. Szakcsoport stratégiája és céljai programot Rólunk cím alatt olvashatja.”

 

„A Magyar Hidrológiai Társaság 2020. februári hírei és programjai elérhetők a www.hidrologia.hu honlapon.

Külön felhívjuk a kollégák figyelmét a 2020.február 20. (csütörtök) 14:00 órakor tartandó  előadóülésre, melynek témája: „Eróziós problémák Veszprém megyében”

Helye:Székesfehérvár KDTVIZIG Beszédes József terem Balatoni út 6.2019 évi hírek

Az idei évi szakmai kirándulásokról készült beszámolók anyaga a Rólunk cím alatt megtalálhatók.


Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Hidrológiai Társaság 2019. november-decemberi hírei és programjai elérhetők a www.hidrologia.hu honlapon, mely részben módosult.

Külön felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a korábban 2019.november 14.-ére meghirdetett előadás 2019. december 3. kedd 14:00 órakor lesz megtartva.

Címe: Hatékonysági problémák kis szennyvíztisztító telepek téli üzeme során.

Előadó: Gilián Zoltán

Helye: Székesfehérvár Királysor 3-15. Fejérvíz Zrt. nagyterem.

 

Meghívó az MVM Paksi Atomerőműbe szakmai kirándulásra

 

A Magyar Hidrológiai Társaság Közép-dunántúli Területi Szervezete 2019 június 11. –i előadóülésén elhangzott „A vízügyi-vízvédelmi hatósági tevékenység aktualitásai” című előadás szövege honlapunkon Rólunk cím alatt megtalálható.

A Magyar Hidrológiai Társaság aktuális havi rendezvényei  – június-július


Szakmai kirándulás 2019 május 10-én


Szakcsoportunk Együttműködési Megállapodást kötött Magyar Hidrológiai Társaság Közép-dunántúli Területi Szervezetével, melynek teljes szövege honlapunkon Rólunk címen megtalálható.


Meghívó!

Tervező kollégák figyelmébe!

Tisztelt Tervező Kolléganők és Kollégák!

Mint ismeretes a vízjogi engedélyezési eljárások kapcsán szükségessé vált az ún. VOR kód (Vízügyi Objektumazonosítási Rendszer) igénylése.

A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Elnöke megkereste a szakcsoportokat a VOR kódok igénylése körüli problémákkal kapcsolatban. A Tagozat 2019.április 26.-án Budapesten tartandó kibővített elnökségi ülésen ezt a témát napirendre tűzte.

A kibővített elnökségi ülésre szeretnénk a szakcsoportunk tagjainak tapasztalatait és eddigi véleményét összegyűjteni.  Ennek érdekében, egy megbeszélésre hívom a tervező kollégákat, melyen szeretnénk a Vízügyi Hatóság és Vízügyi Igazgatóság illetékeseinek részvételével a rendszert ismertetni és a tapasztalatokat, véleményeket összegezni.

Megbeszélés időpontja: 2019. április 16.- án 14:00 óra

                               Helye: a KDT Vízügyi Igazgatóság Beszédes terme

(8000 Székesfehérvár Balatoni u. 4)

Programja:

14:00 Üdvözlés

           Tóth Sándor KDT VIZIG igazgatóhelyettes

14:05  Bevezető

            Hullay Gyula VVT szakcsoportvezető

14:15 VOR kód hatósági koncepciója, rendszere és felhasználása

           Maincz Tamás FM Katasztrófavédelmi Igazgatóság szolgálatvezető-h

14:45 VOR kód igénylése és kiadásának rendszere

           Szabó Péter KDT VIZIG osztályvezető

15:00 Kérdések, hozzászólások, vélemények összegzése

Tisztelettel várunk minden tervező kollégát és kérjük a már felmerült kérdéseiket előzetesen megküldeni a következő e-mail címre: hullay.gyula@t-email.hu

 

Hullay Gyula

MMK VVT

Fejér Megyei Szakcsoport


KAMARAI TOVÁBBKÉPZÉS

 „Almássy Endre XXVI. Konferencia a Felszín Alatti Vizekről”

2019 március 26-27-én, Siófokon

 

A résztvevő mérnök kamarai tagok számára szakmai továbbképzésnek számít,

ehhez az érintett kamarai tagoknak a jelentkezési lapon a kamarai azonosítójukat meg kell adniuk.

A konferencia programja a Felszín Alatti Vizek Alapítvány honlapján www.fava.hu megtalálható,

részletes információkkal, jelentkezési feltételekkel.

Fontos!

A részvétel jelentkezéshez kötött, melynek határideje: 2019.03.08.

 2018 évi hírek2017 évi hírekSzakmai kirándulás 2016 Képek

Beszámoló a szakmai kirándulásról

Meghívó szakmai kirándulásra