szakcsoport

Hírek-Rendezvények

Tájékoztató a tisztújításról!


MEGHÍVÓ!

KDT MHT területi szervezet előadó ülést szervez
Helyszín: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Garzon tárgyaló
Időpont: 2023.02.02. 14.00
Előadó: Dr. Lénárt László – A Felszín Alatti Vizek Alapítvány (FAVA), MHT Nívódíjas
Az előadás témája:

„A tanulmány célja a kutakkal kapcsolatos aktuális, az utóbbi időben különösen időszerűvé vált és a közérdeklődés homlokterébe került problémák bemutatása, amelyek jelentősen veszélyeztetik a felszín alatti vízkészletek jó mennyiségi és minőségi állapotát, valamint a fenntartható vízgazdálkodást”.

Az előadást követően lehetőség lesz hozzászólásra, vitára is (időkorlát nélkül).
Minden érdeklődőt szertettel várnak.


„Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar felhívása:

Jelentkezés a 2023 őszi félévtől az Infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzési szakra

Kedves Kolléga!
A munkaerői paci és karrier igényeket is kielégítendő a BME Építőmérnöki Kar 2023 őszi félévtől az Infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzési szakot magyar nyelven levelező képzési rendben indítja. Az első két félévben várhatóan 7×2 nap kontaktórában futnak a tárgyak jelenléti formában az egyetem épületében, egyes értékelésekre szombati napokon kerülhet sor. A levelező képzésre felvételt nyertek az angol nyelvű, nappali képzési formában hirdetett órákat is látogathatják.
Kérjük, fontolják meg a jelentkezést mesterképzéseinkre!
Üdvözlettel: BME Építőmérnöki Kar”


A Magyar Hidrológiai Társaság 2022. november – december hírei és programjai elérhetők a  www.hidrologia.hu honlapon.
Külön felhívjuk a kollégák figyelmét a 2022.december 06. (kedd) 13:00 órakor tartandó vezetőség választásra és előadásra melynek témája:

Drónok a “vizes” ágazatban

Helye: 8000 Székesfehérvár Balatoni út 6 KDTVIZIG, Beszédes terem


Tájékoztatás!

A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat  érvényes Kitüntetési Szabályzata a Szabályzatok fül alatt megtalálható.


Tájékoztatás!

Az MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata elfogadta szakmai továbbképzésnek a 2022. szeptember 14-15-én megrendezésre kerülő “Almássy Endre XXVIII. Konferencia a Felszín Alatti Vizekről” rendezvényt.
A FAVA konferencia meghívója és programja megtalálható a honlapunkon a Továbbképzés fül alatt


Felhívás!

I. Tervezők és szakértők továbbképzése: MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat elnöksége a felterjesztett továbbképzési anyagunkat 16/2022.(06.07) számú határozatával a szakmagyakorlók számára törzsanyagnak elfogadta.
Törzsanyag adatlap száma: 21-VVT-09/2022.
Témája:

Velencei-tó vízgyűjtő területén az éghajlatváltozás hatása a felszíni és felszín alatti vízkészletekre és ennek következménye a Velencei-tó vízgazdálkodására. Ennek tükrében a vízszint és vízminőség alakulása és a vízpótlás lehetőségei.”

A tervezők és szakértők továbbképzés időpontja: 2022.09.23. 9:00  – 15:00. 
Székesfehérváron Fejérvíz Zrt tanácsterme.
(8000 Székesfehérvár Király sor 3-15.)
Részletes program a honlapunkon a Továbbképzés fül alatt megtalálható.


II. Felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök továbbképzése:
Az MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat elnöksége 12/2022.(05.12) számú határozata alapján a szakmagyakorlók számára törzsanyagnak elfogadta.
Törzsanyag adatlap száma: 21-VVT- 04/2022.
Témája:

„Korszerű vízépítési megoldások”

Felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök továbbképzés időpontja: 2022.09.30. 9:00 – 15:00
 Székesfehérváron Fejérvíz Zrt tanácsterme.
(8000 Székesfehérvár Király sor 3-15.)
Részletes program a honlapunkon a Továbbképzés fül alatt megtalálható.


Hatályos a szakcsoportunk Ügyrendje!

Fejér Megyei Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoportja Ügyrendjét a tagság szakcsoporti taggyűlés tartása nélkül, elektronikus szavazással 2022.04.04.-én 1/2022.(04.04.) számú határozattal elfogadta.

Az új Ügyrend és a hozzá tartozó Függelék a Szabályzatok cím alatt megtalálható.


A Magyar Hidrológiai Társaság 2022. áprilisi hírei és programjai elérhetők a www.hidrologia.hu honlapon.
Külön felhívjuk a kollégák figyelmét a 2022.április 28.  (csütörtök)  13:30 órakor tartandó előadásra melynek témája:

Ivóvízminőség-javító program – tapasztalatok

Előadók: Baki Berta és Zerkowitz Tamás
Helye: 8000 Székesfehérvár Balatoni út 6
KDTVIZIG, Beszédes terem

Fontos felhívás.

A szakcsoport vezetősége kibővített vezetőségi ülésén megvitatta a 2012.- ben elfogadott Ügyrend helyzetét, egyetértés született arra vonatkozóan, hogy új Ügyrendben kell szabályozni a módosításokat, melyek nélkül a szakcsoport működése elképzelhetetlen. A Mérnöki Kamarában elfogadott új Alapszabályra (2021), a Fejér Megyei Mérnöki Kamara Alapszabályára (2019) és a Vízgazdálkodási és a Vízépítési Tagozat Ügyrendjére (2017) figyelemmel elkészült a Szakcsoport új Ügyrendje, melyet elektronikus úton szavazásra bocsájtunk. Az Ügyrend tervezet és a hozzá kapcsolódó függelék a Szabályzatok cím alatt megtalálható.

Kérjük tagjainkat, hogy figyeljék e-mailjeiket és a közeli napokban személyre szóló e-mailben megkapott szavazólapon adják le szavazatikat az Ügyrend mielőbbi hatályba lépése érdekében.
Szakcsoport Vezetősége
Szabályzatok fül alá a mellékelt két dokumentumot.

 

A Magyar Hidrológiai Társaság 2022. márciusi hírei és programjai elérhetők a www.hidrologia.hu honlapon.
Külön felhívjuk a kollégák figyelmét a 2022.március 21. (hétfő) 14:30 órakor tartandó előadásra melynek témája:
A felszín alatti vizek és felhasználásuk megjelenése bélyegeken, képeslapokon
Előadó: Dr. Lénárt László
Helye: 8000 Székesfehérvár Balatoni út 6
            KDTVIZIG, Beszédes terem

____________________________________________________________________________________________________________________________
 A Magyar Hidrológiai Társaság 2022. februári hírei és programjai elérhetők a www.hidrologia.hu honlapon.
Külön felhívjuk a kollégák figyelmét a 2022.február 24. (kedd) 14:00 órakor tartandó előadásra melynek témája:
Dinamikus vízkészlet-gazdálkodási modellezés

Előadó: Szabó Péter osztályvezető KDT Vízügyi Igazgatóság

Az előadás online (MS- Teams)  a link az MHT honlapon a hírek, rendezvények  hírlevelében (5. oldal)
kattintható formában elérhető.

Tájékoztatás az e-közmű programmal kapcsolatban:

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a múlt évben megkereste a szakmai tagozatokat azzal, hogy delegáljanak egy-egy tagot, az E-közmű Munkacsoportba, és 5/2021. (III. 10.) határozatával ismét életre hívta az E-közmű Munkacsoportot azzal a céllal, hogy a Kamarához érkezett megkeresésnek eleget tegyen.

A Munkacsoport kérdőíves megkeresésére 1500 tag válaszolt és ennek alapján a tevékenységéről szóló beszámoló jelentés az alábbi linken található:

eKözmű anyagok

A Magyar Hidrológiai Társaság 2021. decemberi hírei és programjai elérhetők a www.hidrologia.hu honlapon.
Külön felhívjuk a kollégák figyelmét a 2021.december 14. (kedd) 14:00 órakor tartandó rendezvényre melynek témája:

A magyar Szent Korona mérnöki szemmel
Előadók: Tóth Sándor és Barabássy Miklós

Helyszíne: KDTVIZIG Beszédes-terem
  8000 Székesfehérvár Balatoni út 6.

Országos Tisztújító Taggyűlés
2021. szeptember 9-én sikeresen lezajlott a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tagozat Tisztújító Taggyűlése. Megyénket Horváth Gyula, Hullay Gyula, Hullay Gyuláné, Kocsis Katalin, Kolossváry Gáborné, Török Tibor és Tóth Sándor képviselte.
Az elmúlt időszakról szóló beszámolók után a jelenlévők megválasztották az új Elnökséget, Felügyelő Bizottságot és Szakértői Testületet. Ezúton gratulálunk Kaszab Gábor kollégánk, akit a Szakértői Testület  tagjának választottak.

A rendezvényen átadták a Signum Aquae-díjat, az elismertek között volt Hullay Gyula is. Gratulálunk!

https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/vizgazdalkodasi-tagozat-tisztujito-20210910

Hidrológia”
A Magyar Hidrológiai Társaság 2021. májusi hírei és programjai elérhetők a www.hidrologia.hu honlapon.
Külön felhívjuk a kollégák figyelmét a 2021.május 25. (kedd) 14:30 órakor online – MS Teams alkalmazással tartandó
Balaton hidrológiai helyzete
előadásra
 Előadó: Varga György
A csatlakozás módja az MHT honlapján a Rendezvénynaptárában lesz elérhető a rendezvényt megelőzően.”

„A Magyar Hidrológiai Társaság 2021. áprilisi hírei és programjai elérhetők a www.hidrologia.hu honlapon.
Külön felhívjuk a kollégák figyelmét a
2021.április 15. (csütörtök) 14:30 órakor online – MS Teams alkalmazással tartandó előadásra, melynek témája:
Az ivóvízminőség-javító programok próbaüzemi tapasztalatai
                                                                                            Előadó: Baki Berta (Fejérvíz Rt)
A csatlakozás módja az MHT honlapján a Rendezvénynaptárában lesz elérhető a rendezvényt megelőzően.”

Jelöltállítási felhívás
 
2021 február 19-én Szakcsoportunk Vezetősége ülésezett, melyről készült Emlékeztetőt megtalálja a Rólunk fül alatt, valamint a Beszámolót a Szakcsoport 2020 évi munkájáról és a Szakcsoport Stratégiája és céljai 2020 – 2025 című dokumentumot.

Víz Világnapi előadás!
A Magyar Hidrológiai Társaság 2021. márciusi hírei és programjai elérhetők a www.hidrologia.hu honlapon.
Külön felhívjuk a kollégák figyelmét a 2021.március 18. (csütörtök) 14:30 órakor online MS Teams alkalmazással tartandó
Víz Világnapi
előadásra
melynek témája: Székesfehérvár vízellátásának, szennyvíz-elvezetésének és tisztításának történeti áttekintése
Előadó: Karászi Gáspár
A csatlakozás módja az MHT honlapján a Rendezvénynaptárában lesz elérhető a rendezvényt megelőzően.

 

Új! Az OVF és az OMSZ tervezés támogatása. 

Segítség a csapadékvíz elvezető hálózatok tervezéséhez.

 Az OMSZ honlapon a tervezés helyszínének megadása után ingyenesen letölthetők a tervezéshez, méretezéshez, illetve hozamszámításhoz szükséges csapadékintenzitás adatok.

Csapadékintenzitás szolgáltatás elérhető: www.met.hu/eghajlat/csapadekintenzitas

Módszertani leírás és tervezői segédlet is segíti a tervező mérnökök munkáját, amelyek szintén letölthetők a Csapadékintenzitás oldalról.

Beszámoló a Szakcsoport 2019 évi munkájáról

Kedves Kollégák!

Megkerestem a KDT Vízügyi Igazgatóságot és az alábbi tájékoztatást kaptam, hogy valóban a VIZEK Keretrendszerben lehet a vízjogi engedélyezési eljárásokat indítani, erről a KDT Vízig honlapján az alábbi tájékoztatás található:

„Engedélyezési eljárások a VIZEK Keretrendszer segítségével”

  1. március 19., csütörtök 11:17

Tisztelt Kérelmezők!

A 72/1996. (V.22) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet módosítása értelmében a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatásának ügymenete 2020. január 01-től megváltozott. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulás és vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat kérelemnek valamint a tervezői adatszolgáltatási kérelemnek új felülete lett. Amennyiben Ön E-ügyintézésre kötelezett ügyfél (a 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) bek. alapján) vagy elektronikus ügyintézést választó természetes személy kérjük, kérelmét a  https://vizek.vizugy.hu  elektronikus felület felkeresésével, annak kitöltésével szíveskedjék elindítani.”     

A VIZEK felhasználói kézikönyv az alábbi linken található, mely részletes tájékoztatást és segítséget nyújt:

https://vizek.vizugy.hu/Portal/wp-content/uploads/2020/01/VIZEK_felhasznaloi_kezikonyv.pdf

Sajnos a „koronavírus járvány” nem tette lehetővé egy széles körű személyes tájékoztató megtartását. A KDT Vízig részéről Szabó Péter telefonon tud segítséget nyújtani ha valaki megakad a VIZEK –ben a  feltöltés során.

Üdvözlettel:
Hullay Gyula
szakcsoportvezető
MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat
Fejér Megyei Szakcsoport
+ 36 30 939 0444
e-mail: hullay.gyula@t-email.hu

„A Magyar Hidrológiai Társaság 2020. márciusi hírei és programjai elérhetők a www.hidrologia.hu honlapon.

Külön felhívjuk a kollégák figyelmét a 2020.március 19. (csütörtök) 14:00 órakor tartandó  Ünnepi előadóülésre,

melynek témája:

 „Székesfehérvár vízellátása, szennyvíz-elvezetése és tisztítása”

 Helye:Székesfehérvár KDTVIZIG Beszédes József terem Balatoni út 6.

Szakcsoportunk Vezetősége  kibővített ülést tartott 2020. január 21.-én. A kibővített vezetőségi ülésen a 2019. évi tevékenység összegzésre került; sikeresek voltak a szakmai kirándulások és a szakmai továbbképzések, melyről készült Emlékeztetőt a Rólunk cím alatt olvashatja.

A kibővített vezetőségi ülésen megtárgyalásra került a Szakcsoport stratégiája és céljai program a csoportvezető előterjesztése alapján, mely elfogadásra került. Szakcsoport stratégiája és céljai programot Rólunk cím alatt olvashatja.”

„A Magyar Hidrológiai Társaság 2020. februári hírei és programjai elérhetők a www.hidrologia.hu honlapon.

Külön felhívjuk a kollégák figyelmét a 2020.február 20. (csütörtök) 14:00 órakor tartandó  előadóülésre, melynek témája: „Eróziós problémák Veszprém megyében”

Helye:Székesfehérvár KDTVIZIG Beszédes József terem Balatoni út 6.2019 évi hírek

Az idei évi szakmai kirándulásokról készült beszámolók anyaga a Rólunk cím alatt megtalálhatók.


Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Hidrológiai Társaság 2019. november-decemberi hírei és programjai elérhetők a www.hidrologia.hu honlapon, mely részben módosult.

Külön felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a korábban 2019.november 14.-ére meghirdetett előadás 2019. december 3. kedd 14:00 órakor lesz megtartva.

Címe: Hatékonysági problémák kis szennyvíztisztító telepek téli üzeme során.

Előadó: Gilián Zoltán

Helye: Székesfehérvár Királysor 3-15. Fejérvíz Zrt. nagyterem.

Meghívó az MVM Paksi Atomerőműbe szakmai kirándulásra

A Magyar Hidrológiai Társaság Közép-dunántúli Területi Szervezete 2019 június 11. –i előadóülésén elhangzott „A vízügyi-vízvédelmi hatósági tevékenység aktualitásai” című előadás szövege honlapunkon Rólunk cím alatt megtalálható.

A Magyar Hidrológiai Társaság aktuális havi rendezvényei  – június-július


Szakmai kirándulás 2019 május 10-én


Szakcsoportunk Együttműködési Megállapodást kötött Magyar Hidrológiai Társaság Közép-dunántúli Területi Szervezetével, melynek teljes szövege honlapunkon Rólunk címen megtalálható.


Meghívó!

Tervező kollégák figyelmébe!

Tisztelt Tervező Kolléganők és Kollégák!

Mint ismeretes a vízjogi engedélyezési eljárások kapcsán szükségessé vált az ún. VOR kód (Vízügyi Objektumazonosítási Rendszer) igénylése.

A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Elnöke megkereste a szakcsoportokat a VOR kódok igénylése körüli problémákkal kapcsolatban. A Tagozat 2019.április 26.-án Budapesten tartandó kibővített elnökségi ülésen ezt a témát napirendre tűzte.

A kibővített elnökségi ülésre szeretnénk a szakcsoportunk tagjainak tapasztalatait és eddigi véleményét összegyűjteni.  Ennek érdekében, egy megbeszélésre hívom a tervező kollégákat, melyen szeretnénk a Vízügyi Hatóság és Vízügyi Igazgatóság illetékeseinek részvételével a rendszert ismertetni és a tapasztalatokat, véleményeket összegezni.

Megbeszélés időpontja: 2019. április 16.- án 14:00 óra

                               Helye: a KDT Vízügyi Igazgatóság Beszédes terme

(8000 Székesfehérvár Balatoni u. 4)

Programja:

14:00 Üdvözlés

           Tóth Sándor KDT VIZIG igazgatóhelyettes

14:05  Bevezető

            Hullay Gyula VVT szakcsoportvezető

14:15 VOR kód hatósági koncepciója, rendszere és felhasználása

           Maincz Tamás FM Katasztrófavédelmi Igazgatóság szolgálatvezető-h

14:45 VOR kód igénylése és kiadásának rendszere

           Szabó Péter KDT VIZIG osztályvezető

15:00 Kérdések, hozzászólások, vélemények összegzése

Tisztelettel várunk minden tervező kollégát és kérjük a már felmerült kérdéseiket előzetesen megküldeni a következő e-mail címre: hullay.gyula@t-email.hu

Hullay Gyula

MMK VVT

Fejér Megyei Szakcsoport


KAMARAI TOVÁBBKÉPZÉS

 „Almássy Endre XXVI. Konferencia a Felszín Alatti Vizekről”

2019 március 26-27-én, Siófokon

 

A résztvevő mérnök kamarai tagok számára szakmai továbbképzésnek számít,

ehhez az érintett kamarai tagoknak a jelentkezési lapon a kamarai azonosítójukat meg kell adniuk.

A konferencia programja a Felszín Alatti Vizek Alapítvány honlapján www.fava.hu megtalálható,

részletes információkkal, jelentkezési feltételekkel.

Fontos!

A részvétel jelentkezéshez kötött, melynek határideje: 2019.03.08.2018 évi hírek2017 évi hírekSzakmai kirándulás 2016 Képek

Beszámoló a szakmai kirándulásról

Meghívó szakmai kirándulásra