szakcsoport

2021

VÍZÉPÍTÉSI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI

TERVEZŐK/SZAKÉRTŐK

2021.szeptember 24-én (péntek) 9 órakor tartjuk a szakmai továbbképzési napot.

Helyszín: jelen elképzeléseink szerint a FEJÉRVÍZ Zrt előadóterme (Szfvár Királysor 3-15.), ha a vírushelyzet ezt megakadályozná, áttérünk az online képzésre.

Program:       Klímaváltozás, csapadékesemények változása (1*45 perc)
                        Dr. Buzás Kálmán
                        Települési csapadékvíz gazdálkodás: paradigma váltás a városi vízi infrastruktúra tervezésében
                        Modern várostervezés Blue-green technológiák  (1*45 perc)
                        Dr. Buzás Kálmán
                        Modellezés     (1*45 perc)
                        Dr. Buzás Kálmán
                        Csapadék a felszín alatt (1*45 perc)
                        Az alapok felfrissítése. A tervezés folyamatai  (2*45 perc)
                        Kóczán Gábor

JELENTKEZÉS

MŰSZAKI ELLENŐRÖK/FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐK

2021. október 15-én (péntek) 9 órakor tartjuk a szakmai továbbképzési napot.

Helyszín: jelen elképzeléseink szerint a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Technikum (Szfvár Deák F. u. 11.), ha a vírushelyzet ezt megakadályozná, áttérünk az online képzésre.

Program:       Balatoni fejlesztések 2021.évben (1*45 perc)
                        Dr. Csonki István
                        Új siófoki nagyműtárgyak építészeti és tájépítészeti koncepciója (1*45 perc)
                        Korompay Attila
                        A műtárgyak hidraulikai vizsgálata (1*45 perc)
                        Krámer Tamás, PhD
                        Balaton levezető rendszerének korszerűsítése
                        Siófoki Nagyműtárgyak tervezésének szempontjai és építési kérdései  (3*45 perc)

                        Benedek András

JELENTKEZÉS

***************************

2020 Tervezők és szakértők
2020. szeptember 27. péntek 9:00
Helyszín: online képzés
Program
Új szemlélet és szakmapolitikai szabályozás a települési vízgazdálkodásban
   Kolossváry Gábor      PPT   videó
A második vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálat (VGT3)
   Tóth Sándor              PPT   videó
   Szabó Péter              PPT   videó
Ivóvízhálózatok tervezése, kivitelezése és üzemeltetése a higiéniai szempontok figyelembevételével
   Miklósváry István      PPT   videó
   Béres Richárd            PPT   videó
**************
2020 Műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők
2020. október 16. péntek 9:00
Helyszín: online képzés
Program
A közmű rekonstrukció kiváltó okai, azok megalapozása, indoklása
Szalay Ákos        PPT   videó
Közművezetékek feltárás nélküli felújítása
Varga Zoltán      PPT   videó
A talajmechanikus szerepe a rekonstrukciós feladatok tervezésénél és a kivitelezés folyamatában
Tárczy László    PPT   videó
******************
2019
2019. szeptember 27. Tervezők és szakértők továbbképzése
HELYSZÍN: FEJÉRVÍZ Zrt Székesfehérvár, Királysor 3-15.
                    emeleti tanácsterem (térkép)
PROGRAM
Levezető: Raum László, BPMK vízgazdálkodási és vízépítési szakcsoportjának elnöke
9.00 – 10.30 Előadó: Szalay Ákos, FŐMTERV Zrt.
Kozmurekonstrukcio tervezése_viziközművek (elsősorban a vízi közművek)
Kávészünet
10.45 – 11.30 Előadó: Demsa Norbert, COLAS Zrt. 
Közmű rekonstrukció kivitelezése Microtunnelling (Mikrotunnelling a gyakorlatban)
11.30 – 12.15 Előadó: Király Pálma, GYŐRLAKK Zrt. 
Vízellátási létesítmények korrózióvédelme a Győr-Marcal városi víztorony felületvédelmi munkáinak tapasztalata
 Ebédszünet
 13.00 – 14.30 Előadó: Tárczy László, FŐMTERV Zrt.-Reformút Kft.
VVízi közművek az útpálya alatt, talajmechanikai vonatkozások
Jelentkezés
******************************
2019. október 18. MűE/FMV képzés
HELYSZÍN: VIKTÓRIA Rehabilitációs Központ Székesfehérvár Erzsébet u. 20. (Bejárat Tüzér u. felől) (térkép)
PROGRAM
9:00-11:50 Vízellátó-hálózatok, ivóvízminőség-javítás (Rung Attila)
11:50-12:30 EBÉDSZÜNET
13:30-15:20 Vízimérnöki tevékenység szabályozása (Rung Attila)
Jelentkezés

2018
Vízgazdálkodás és vízépítés szakmai továbbképzése:
Tervezők, Szakértők
vízgazdálkodási és vízépítési jogosultsággal rendelkező Tervezők és Szakértők számára megszerveztük az őszi továbbképzési napot. A tervezett program:
1.VZ-TEL Települési vízgazdálkodás
 Iszapkezelés és hasznosítás lehetőségei, a szennyvíztisztítás megújuló energiaforrásai (biogáz, gáz- motor stb.).
Előadó: Gilián Zoltán Fejérvíz Zrt (2x 45 perc)
2. VZ-TER Területi vízgazdálkodás
Komplex vízrendezési feladatok Fejér Megyében. Tervezési és engedélyezési tapasztalatok.
Előadó: Kolossváry Gáborné Viziterv Environ Kft (2x 45 perc)
 
3. VZ-VKG Vízkészlet gazdálkodás
A Hidrogeológia időszerű kérdései, felszínalatti vízmozgás modellezése.
Előadó: Csepregi András Hydrosys Kft (2x 45 perc)
A továbbképzés időpontja: 2018. szeptember 21. 9 óra
Helyszín: FEJÉRVÍZ Zrt, Székesfehérvár Királysor 3-15.
Jelentkezés: –
Királysor
A részvétel díja 6.000 Ft/fő (ÁFA mentes), melyet a jelentkezőknek a kamaránk ERSTE BANK Zrt 11600006-00000000-81425325 sz. számlájára kell utalni a rendezvényt megelőzően. /Minden befizetőnek számlát adunk./ A Fejér Megyei Mérnöki Kamara regisztrált tagjai minden megyén belüli képzéshez 6000 Ft támogatást kapnak.
Felhívjuk a több szakterületi jogosultsággal rendelkezők figyelmét arra, hogy az 5 éves továbbképzési ciklus alatt minden érintett szakterület továbbképzését legalább egy alkalommal teljesítenie kell. Ezt figyelembe véve döntsön a jelentkezésekkor.
2018
Vízgazdálkodás és vízépítés szakmai továbbképzése:
Felelős Műszaki vezetők, Műszaki ellenőrök
 
vízgazdálkodási és vízépítési jogosultsággal rendelkező Felelős Műszaki vezetők és Műszaki ellenőrök számára megszerveztük az őszi továbbképzési napot.
A tervezett program:
1.Műszaki ellenőrök és Felelős műszaki vezetők feladatai és felelőssége a jogszabályok tükrében a Mérnök szemével.
       Előadó: Csőke Sándor Hojsza Kft (2 x 45 perc)
2.Velencei tó partfal rekonstrukció előzményei és megvalósítás feladatai
              Előadó: Bartha Ákos Viziterv Consult Kft (1 x 45 perc)
Velencei tó partfal rekonstrukció és mederkezelés feladatai
              Előadó: Temesi Mihály KDT Vízügyi Igazgatóság (1 x 45 perc)
 
3.Közműves beruházások és rekonstrukciók műszaki előkészítése
             Előadó: Béres Richard és Pető László INTEREX WAGA Kft (2 x 45 perc)
 
Időpontja: 2018. szeptember 28. 9 óra
Helyszín: Viktória Rehabilitációs Központ
Székesfehérvár Erzsébet u. 20. (bejárat a Tüzér utcából)
Jelentkezés: https://goo.gl/3p8Xy5
Viktória_map
A részvétel díja 6.000 Ft/fő (ÁFA mentes), melyet a jelentkezőknek a kamaránk ERSTE BANK Zrt 11600006-00000000-81425325 sz. számlájára kell utalni a rendezvényt megelőzően. /Minden befizetőnek számlát adunk./ A Fejér Megyei Mérnöki Kamara regisztrált tagjai minden megyén belüli képzéshez 6000 Ft támogatást kapnak.


2017
A MűE/FMV képzésről itt a cikk végén található leírás
A vízgazdálkodási és vízépítési jogosultsággal rendelkezők számára megszerveztük az őszi továbbképzési napot. A tervezett program:
Aktuális kérdések a szakterületen
  1. Szennyvíztisztító-telepek építése, rekonstrukciója, interzifikálása, üzemeltetése Gilián Zoltán FEJÉRVÍZ Zrt (2*45 perc) Előadás_GiliánZ_170922
  2. Vízellátó hálózatok korszerűsítése és a fenntartási feladatok innovatív megoldásai Béres Richard és Pető László INTEREX WAGA Kft (1*45 perc)
    PetőL_Vízellátó hálózatok innovatív megoldásai
    12:00-12:30 Ebédszünet
  3. Árvízvédelmi rendszerek és létesítményeik (ide értve a mobils szerkezeteket is) Tóth Sándor és Oláh Zoltán KDT VIZIG (1*45 perc)
  4. EU irányelvek és intézkedési tervek (vízgyűjtőgazdálkodás, árvízkockázat kezelés, Duna stratégia) Tóth Sándor KDT VIZIG (1*45 perc)
  5. Vízfeltárás, kútfúrás, kútkarbantartás és az üzemeltetés kérdései Csermely Sándor és Tamás Zsolt Aqua Melior Kft (1*45 perc) CsermelyS_Ivóvíz kutak – Székesfehérvár
A rendezvény időpontja: 2017. szeptember 22. (péntek) 9 órától.
Helyszín: FEJÉRVÍZ Zrt, Székesfehérvár Királysor 3-15.
Királysor
JELENTKEZÉS
FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐK és MŰSZAKI ELLENŐRÖK TOVÁBBKÉPZÉSE
Program:
9:00 Vízgazdálkodási és vízépítési létesítmények megvalósításával kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárások  Előadó: Majncz Tamás Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2 x 45 perc)
11:00 Elektronikus építési napló és vezetésével kapcsolatos tapasztalatok és feladatok Előadó: Sótér Árpád (2 x 45 perc)
13:00-13:30 Ebédszünet
13:30 Viziközmű építés és korszerűsítés innovatív megoldásai a gyakorlatban Előadó: Béres Richard és Pető László INTEREX WAGA Kft(2 x 45 perc)
Időpont: 2017. szeptember 29. 9:00
Helyszín: Székesfehérvári SZC Jáky József Szakgimnáziuma, Deák F. u. 11.
Jáky_térkép
 A részvétel díja 3.000 Ft/fő (ÁFA mentes), melyet a jelentkezőknek a kamaránk OTP 11736116-20154228 sz. számlájára kell utalni a rendezvényt megelőzően. /Minden befizetőnek számlát adunk./
Jelentkezés