szakcsoport

2020 Tervezők és szakértők

2020. szeptember 25. péntek 9:00
Helyszín: online képzés

Program
Új szemlélet és szakmapolitikai szabályozás a települési vízgazdálkodásban

   Kolossváry Gábor      PPT   videó

A második vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálat (VGT3)

   Tóth Sándor              PPT   videó

   Szabó Péter              PPT   videó

Ivóvízhálózatok tervezése, kivitelezése és üzemeltetése a higiéniai szempontok figyelembevételével

   Miklósváry István      PPT   videó

   Béres Richárd            PPT   videó

**************

2020 Műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők

2020. október 16. péntek 9:00
Helyszín: online képzés

Program
A közmű rekonstrukció kiváltó okai, azok megalapozása, indoklása

Szalay Ákos        PPT   videó

Közművezetékek feltárás nélküli felújítása

Varga Zoltán      PPT   videó

A talajmechanikus szerepe a rekonstrukciós feladatok tervezésénél és a kivitelezés folyamatában

Tárczy László    PPT   videó

******************

2019

2019. szeptember 27. Tervezők és szakértők továbbképzése

HELYSZÍN: FEJÉRVÍZ Zrt Székesfehérvár, Királysor 3-15.
                    emeleti tanácsterem (térkép)

PROGRAM

Levezető: Raum László, BPMK vízgazdálkodási és vízépítési szakcsoportjának elnöke

9.00 – 10.30 Előadó: Szalay Ákos, FŐMTERV Zrt.

Kozmurekonstrukcio tervezése_viziközművek (elsősorban a vízi közművek)

Kávészünet

10.45 – 11.30 Előadó: Demsa Norbert, COLAS Zrt. 

Közmű rekonstrukció kivitelezése Microtunnelling (Mikrotunnelling a gyakorlatban)

11.30 – 12.15 Előadó: Király Pálma, GYŐRLAKK Zrt. 

Vízellátási létesítmények korrózióvédelme a Győr-Marcal városi víztorony felületvédelmi munkáinak tapasztalata

 Ebédszünet

 13.00 – 14.30 Előadó: Tárczy László, FŐMTERV Zrt.-Reformút Kft.

VVízi közművek az útpálya alatt, talajmechanikai vonatkozások

Jelentkezés

******************************

2019. október 18. MűE/FMV képzés

HELYSZÍN: VIKTÓRIA Rehabilitációs Központ Székesfehérvár Erzsébet u. 20. (Bejárat Tüzér u. felől) (térkép)

PROGRAM

9:00-11:50 Vízellátó-hálózatok, ivóvízminőség-javítás (Rung Attila)

11:50-12:30 EBÉDSZÜNET

13:30-15:20 Vízimérnöki tevékenység szabályozása (Rung Attila)

Jelentkezés


2018

Vízgazdálkodás és vízépítés szakmai továbbképzése:

Tervezők, Szakértők

vízgazdálkodási és vízépítési jogosultsággal rendelkező Tervezők és Szakértők számára megszerveztük az őszi továbbképzési napot. A tervezett program:

1.VZ-TEL Települési vízgazdálkodás

 Iszapkezelés és hasznosítás lehetőségei, a szennyvíztisztítás megújuló energiaforrásai (biogáz, gáz- motor stb.).

Előadó: Gilián Zoltán Fejérvíz Zrt (2x 45 perc)

2. VZ-TER Területi vízgazdálkodás

Komplex vízrendezési feladatok Fejér Megyében. Tervezési és engedélyezési tapasztalatok.

Előadó: Kolossváry Gáborné Viziterv Environ Kft (2x 45 perc)

 

3. VZ-VKG Vízkészlet gazdálkodás

A Hidrogeológia időszerű kérdései, felszínalatti vízmozgás modellezése.

Előadó: Csepregi András Hydrosys Kft (2x 45 perc)

A továbbképzés időpontja: 2018. szeptember 21. 9 óra

Helyszín: FEJÉRVÍZ Zrt, Székesfehérvár Királysor 3-15.

Jelentkezés: –

Királysor

A részvétel díja 6.000 Ft/fő (ÁFA mentes), melyet a jelentkezőknek a kamaránk ERSTE BANK Zrt 11600006-00000000-81425325 sz. számlájára kell utalni a rendezvényt megelőzően. /Minden befizetőnek számlát adunk./ A Fejér Megyei Mérnöki Kamara regisztrált tagjai minden megyén belüli képzéshez 6000 Ft támogatást kapnak.

Felhívjuk a több szakterületi jogosultsággal rendelkezők figyelmét arra, hogy az 5 éves továbbképzési ciklus alatt minden érintett szakterület továbbképzését legalább egy alkalommal teljesítenie kell. Ezt figyelembe véve döntsön a jelentkezésekkor.

2018

Vízgazdálkodás és vízépítés szakmai továbbképzése:

Felelős Műszaki vezetők, Műszaki ellenőrök

 

vízgazdálkodási és vízépítési jogosultsággal rendelkező Felelős Műszaki vezetők és Műszaki ellenőrök számára megszerveztük az őszi továbbképzési napot.

A tervezett program:

1.Műszaki ellenőrök és Felelős műszaki vezetők feladatai és felelőssége a jogszabályok tükrében a Mérnök szemével.

       Előadó: Csőke Sándor Hojsza Kft (2 x 45 perc)

2.Velencei tó partfal rekonstrukció előzményei és megvalósítás feladatai

              Előadó: Bartha Ákos Viziterv Consult Kft (1 x 45 perc)

Velencei tó partfal rekonstrukció és mederkezelés feladatai

              Előadó: Temesi Mihály KDT Vízügyi Igazgatóság (1 x 45 perc)

 

3.Közműves beruházások és rekonstrukciók műszaki előkészítése

             Előadó: Béres Richard és Pető László INTEREX WAGA Kft (2 x 45 perc)

 

Időpontja: 2018. szeptember 28. 9 óra

Helyszín: Viktória Rehabilitációs Központ

Székesfehérvár Erzsébet u. 20. (bejárat a Tüzér utcából)

Jelentkezés: https://goo.gl/3p8Xy5

Viktória_map

A részvétel díja 6.000 Ft/fő (ÁFA mentes), melyet a jelentkezőknek a kamaránk ERSTE BANK Zrt 11600006-00000000-81425325 sz. számlájára kell utalni a rendezvényt megelőzően. /Minden befizetőnek számlát adunk./ A Fejér Megyei Mérnöki Kamara regisztrált tagjai minden megyén belüli képzéshez 6000 Ft támogatást kapnak.2017

A MűE/FMV képzésről itt a cikk végén található leírás

A vízgazdálkodási és vízépítési jogosultsággal rendelkezők számára megszerveztük az őszi továbbképzési napot. A tervezett program:

Aktuális kérdések a szakterületen

  1. Szennyvíztisztító-telepek építése, rekonstrukciója, interzifikálása, üzemeltetése Gilián Zoltán FEJÉRVÍZ Zrt (2*45 perc) Előadás_GiliánZ_170922
  2. Vízellátó hálózatok korszerűsítése és a fenntartási feladatok innovatív megoldásai Béres Richard és Pető László INTEREX WAGA Kft (1*45 perc)
    PetőL_Vízellátó hálózatok innovatív megoldásai
    12:00-12:30 Ebédszünet
  3. Árvízvédelmi rendszerek és létesítményeik (ide értve a mobils szerkezeteket is) Tóth Sándor és Oláh Zoltán KDT VIZIG (1*45 perc)
  4. EU irányelvek és intézkedési tervek (vízgyűjtőgazdálkodás, árvízkockázat kezelés, Duna stratégia) Tóth Sándor KDT VIZIG (1*45 perc)
  5. Vízfeltárás, kútfúrás, kútkarbantartás és az üzemeltetés kérdései Csermely Sándor és Tamás Zsolt Aqua Melior Kft (1*45 perc) CsermelyS_Ivóvíz kutak – Székesfehérvár

A rendezvény időpontja: 2017. szeptember 22. (péntek) 9 órától.

Helyszín: FEJÉRVÍZ Zrt, Székesfehérvár Királysor 3-15.

Királysor

JELENTKEZÉS

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐK és MŰSZAKI ELLENŐRÖK TOVÁBBKÉPZÉSE

Program:

9:00 Vízgazdálkodási és vízépítési létesítmények megvalósításával kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárások  Előadó: Majncz Tamás Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2 x 45 perc)

11:00 Elektronikus építési napló és vezetésével kapcsolatos tapasztalatok és feladatok Előadó: Sótér Árpád (2 x 45 perc)

13:00-13:30 Ebédszünet

13:30 Viziközmű építés és korszerűsítés innovatív megoldásai a gyakorlatban Előadó: Béres Richard és Pető László INTEREX WAGA Kft(2 x 45 perc)

Időpont: 2017. szeptember 29. 9:00

Helyszín: Székesfehérvári SZC Jáky József Szakgimnáziuma, Deák F. u. 11.

Jáky_térkép

 A részvétel díja 3.000 Ft/fő (ÁFA mentes), melyet a jelentkezőknek a kamaránk OTP 11736116-20154228 sz. számlájára kell utalni a rendezvényt megelőzően. /Minden befizetőnek számlát adunk./

Jelentkezés