Previous Page  5 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 24 Next Page
Page Background

– Néhány éve még nekem mutatta büszkén

az édesapám azokat az utakat, amelyek

kivitelezésében közreműködött, most én

mutatom a lányomnak ugyancsak büszkén

azokat a járdákat, parkolókat, csomóponto-

kat, amelyekben az én munkám is benne van

– mondja Bakró-Nagy Tamás közlekedési

építőmérnök.

A székesfehérvári Városgondnokság Kft. fiatal szak-

embere méltán büszke a munkájára, hiszen kollégá-

ival – s más szakmák képviselőivel is együttműköd-

ve – részese a városszerkezet ki- és átalakításának,

formálásának. A „fejlesztési vezérelveket”, a prio-

ritásokat az önkormányzat határozza meg, majd a

kft. mérnöke a szaktervezők által elkészített tervek

megvalósítása során műszaki ellenőrzést végez.

A megyeszékhelyen jelenleg a közlekedési hálózat és

a parkolók kialakítása, a parkolási gondok kezelése

az elsődleges. De ugyanolyan fontos a kerékpáros

infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése

is. Mindegyik jelentős, komoly tervezői, kivitelezői

feladat, hiszen a sikeres megoldással enyhülhet a

tumultus a város útjain, mérséklődhetnek a parkolási

problémák. Az utóbbiak megoldásán szinte folyama-

tosan dolgoznak a szakemberek. Ezekben a hetekben

a Viziváros parkolási gondjainak enyhítésére – a ko-

rábban elkészült tervek alapján – alakítanak ki Tamás

és munkatársai 60 új parkolót, s jövő évi megvalósí-

tásra további kilencven gépkocsi beálló helyet tervez-

nek a városrészben.

Tamás amerre csak jár Fehérváron, mindenütt találko-

zik egykori tervezési munkája eredményével, hiszen

része volt az autóbusz pályaudvar felújításának közle-

kedési tervezésében, a Decathlon sportáruház parko-

lóinak és környezetének megálmodásában, a Fiskális

úti gyalogátkelőhely, a Jancsár és a Sziget utcai, va-

lamint a Tóvárosi parkolók rendezésében, a Holland

fasori kerékpárút megtervezésében, s részt vett a

Csíkvári-Széchenyi úti csomópont átformálásában is.

A korántsem teljes felsorolásból is kiderül, hogy igen-

csak változatos munka a közlekedésépítő mérnöké.

– Korábban tervezőként dolgoztam, most a műszaki

ellenőrzés a feladatom. Mindkét munkát kedvelem,

mert igazi sikerélményt ad, ha az, amit kigondoltam,

majd papírra vetettem, megvalósul. Egy-egy tervdo-

kumentáció elkészítése már egyetemista koromban

is élmény volt a számomra, s a látványos rajzokkal

a hallgató társaimtól is sok elismerést besöpörtem.

Persze, a „rajzolást” sok számítás, előkészítés előzte

meg. A mi mérnök generációnk – a 2000-es években

végzettek – már nem rajzasztalon dolgoznak. A papír

és a vonalzó szerepét az állandó innováció eredmé-

nyeként átvették a folyamatosan fejlődő szakmai

számítógépes programok. A megújulás azonban

nemcsak a tervezésben jelenik meg, hanem a köz-

lekedési forgalomirányítási rendszerekben, a zöld

hullámok kialakításában, az utak, járdák, parkolók

kivitelezésében is. Ez pedig azt jelenti, hogy a dip-

loma megszerzése után a mérnök nem dőlhet hátra.

Aki komolyan veszi a hivatását, s jó szakember akar

lenni, maradni, annak folyamatosan figyelnie kell az

újdonságokat, az új eljárásokat, programokat. A vál-

tozatosság, az értékteremtés mellett izgalmas is ez

a munka, mert mindig adódhatnak – adódnak is –

váratlan helyzetek, amelyekben a tudás mellett nem

árt a gyors döntési képesség sem. Gyakran előfordul

például, hogy egy „rossz helyen” felbukkant, nem

jelzett közmű miatt kell azonnal dönteni a hogyan

továbbról, de szerencsére a mérnöki tevékenység,

annak ellenére, hogy egyéni feladatmegoldásokon

alapul, csapatmunka, amely nem nélkülözheti az azo-

nos területen dolgozó kollégákkal és más szakmák

képviselőivel való együttműködést.

5

A városszerkezetet

alakítják

Utakat, járdákat, parkolókat terveznek