Previous Page  9 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 24 Next Page
Page Background

A környezetvédelmi mérnök a jövőért, a

fenntarthatóságért dolgozik, azért, hogy

unokáinknak is élhető otthona legyen a Föld –

foglalja össze tömören szakmájának lényegét

Gergely Edit.

A környezetvédelmet szolgáló irányítási rendszerek au-

ditálásával, vállalatok környezetvédelmi feladatainak

elvégzésével, az üvegházhatású gázok kibocsátásának

felmérésével, hitelesítével, az azokkal kapcsolatos

számítások elvégzésével foglalkozó szakember szerint

ez a hivatás azért szép, mert sok más szakterületre ad

kitekintést, s azért nehéz, mert az ezzel foglalkozónak

számos más szakma képviselőivel kell szót értenie, s

elfogadtatni, hogy a látszólag apró dolgok is fontosak a

nagy cél – a fenntarthatóság – érdekében.

– Éppen ezért, aki erre a pályára lép, számítson arra,

hogy nem lesz könnyű dolga. Az iparban és a termelés-

ben a profit az első, a környezetvédelem pedig pénzbe

kerül, így a hierarchiában mindig középen lesz, alulról

is, felülről is „nyomják”. De ha sikerül meggyőzni a

partnereket arról, hogy a környezet védelmére fordí-

tott befektetés megtérülő beruházás, sokat tett a cél

érdekében. Ugyanakkor az is fontos, hogy megtalálja

azokat a kompromisszumos megoldásokat, amelyek

úgy védik a környezetet, a felszíni és a felszín alatti

vizeket, a levegőt, a talajt, és a természetet, hogy nem

akadályozzák a termelést – vallja Edit.

A szakember szerint a környezet védelmének terén

a huszonnegyedik órában vagyunk, saját bőrünkön

tapasztaljuk, hogy a klímaváltozás már nem csak a tu-

dósok „fenyegetése”. Ahhoz pedig, hogy bekövetkezett,

nagyban hozzájárult az emberiség, hiszen bizonyított,

az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedése

egyenesen arányos az átlaghőmérséklet emelkedésé-

vel. A világ országai, s azon belül az Európai Unió már

felismerték, hogy tenni kell, mert jobb cselekvő módon

harcba szállni, mint passzívan tűrni, s megállapodtak

a kibocsátási kvótákban. Magyarország is aláírta a

megállapodást, s arra törekszik, hogy minél kevesebb

széndioxidot bocsásson ki. Több tekintetben túl is telje-

síti a normákat, de tény, hogy a korszerű technológiák

alkalmazására, a megújuló energiák szélesebb körű

elterjesztésére még keveset költünk. A megújuló ener-

giák alkalmazása egyébként sem kap elég támogatást,

hiszen amíg Nyugat-Európában a lakosság is kap támo-

gatást a napelemek beszerzésére, nálunk termékdíjat

szabtak ki rájuk. Így aztán nagyon tudatosnak kell lenni

annak, aki a hosszú idő alatt megtérülő napkollektor

felszerelése mellett dönt. De a még meglevő problémák

ellenére, az utóbbi években sokat lépett előre nálunk

is a környezetvédelem. Fejlődtek az eszközök, a beren-

dezések, általánossá vált a szakmában az informatika

alkalmazása. Ezért annak, aki ezt a pályát választja,

átfogó tudást kell szereznie, s folyamatosan képeznie

magát, hogy megismerje az újdonságokat. Ez a tudo-

mányág ugyanis állandóan fejlődik, s az egyetemen

szerzett tudás nem lesz elegendő az aktív évek végéig.

– Gyönyörű és küzdelmes pálya a környezetvédelmi

mérnöké – vallja Edit, aki szerint azoknak való, akik

tenni akarnak az emberiség, a világ jövőjéért. Ma már

több oktatási intézményben van lehetőség a szakdiplo-

ma megszerzésére, de fontos, hogy ezt a pályát csak az

válassza, aki tényleg elkötelezett a környezetvédelem

ügye mellett, s tenni is akar érte. Ő egyébként gyógy-

szer vegyészmérnökként szerzett alapdiplomát, majd

miután első munkahelyén, ahol vízminőség-védelem-

mel foglalkozott, beleszeretett a környezetvédelembe,

beiratkozott a környezetvédelmi szakmérnök képzésre.

Az egyetem jó alapokat adott, de a gyakorlati tudniva-

lókat a munkahelyen kellett megszerezni. Szerencséje

volt, olyan cégnél sikerült állást kapnia, ahol számos

megoldandó környezetvédelmi feladat várt rá, egyebek

között szennyvíztisztító beruházások előkészítésében

és megvalósításában is részt vehetett, s hulladékgazdál-

kodási problémákat oldott meg.

9

Mérnök szakma

az élhető jövőért

Megtérülő beruházás