Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

A tűzvédelem olyan mérnöki szakma, amibe

nem lehet beleunni, aki hivatásának tekin-

ti, talán soha nem tudja abbahagyni – állít-

ja Bárányosné Ábrahám Rita.

A Tabajdon élő, harmadik gyermekét váró csinos fi-

atalasszony férjével közös vállalkozása tanácsadás-

sal, beépített tűzjelző- és oltó rendszerek tervezésé-

vel, kivitelezésével foglalkozik.

– Izgalmas, változatos munka a miénk. Nincs két

egyforma feladat, két egyforma épület – mondja, s

bizonyságképpen sorolja is, hány különböző helyen

tartottak igényt a szakértelmére. Ő készítette egye-

bek között a bicskei műemlék Batthyány kastély

tűzjelző rendszerének, valamint a Tatabányai Erőmű

tűzjelző-és oltásvezérlő rendszerének terveit, s az ő

cégük dolgozik tanácsadóként a bicskei befogadó

állomáson és a Győri Nemzeti Színházban is. De

felsorolni is hosszú lenne azokat a munkákat, ame-

lyek az ő számítógépén születve szolgálják egy-egy

épület, gyár, intézmény biztonságát.

– Nincsenek sablonos megoldások a munkánkban.

Egy műemlék épületnél például plusz feladatként

figyelembe kell venni az esztétikai igényeket, azt,

hogy a tűzjelzők ne bontsák meg az eredeti álla-

potot, míg egy ipari üzem tűzvédelmi rendszerének

kiépítésénél mások a követelmények. Bár minden

munka más, egy dologban valamennyi azonos: az

emberélet és a vagyon védelme érdekében a ma-

ximális biztonságra kell törekedni – mondja Rita.

S, hogy miként került a tűzvédelmi pályára? A Bán-

ki Donát Műszaki Főiskolán – az Óbudai Egyetem

elődjénél – biztonságtechnikai mérnöknek tanult,

s a végzős évek felé kezdett a tűzvédelem felé

kacsingatni. Összetett szak a biztonságtechnikai:

a hallgatóknak szinte minden mérnöki szakmára

volt rálátásuk. Voltak építész, gépész és villamos-

sági szaktárgyaik, sőt, még nemzetbiztonsági, ka-

tonai ismereteket is kaptak. Tervezői jogosultságot

azonban egyik szakterület sem adott, ahhoz a hall-

gatóknak szakosodniuk kellett. Rita a tűzvédelmi

mérnökképzést választotta, és gyakorló mérnök-

ként nagyon fontosnak tartja, hogy a mérnöki tudo-

mányoknak ez az ága, jelentőségéhez méltó helyre

kerüljön. A Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi

Tagozatának elnökségi tagjaként mérnöktársaival

együtt többek között azért küzd, hogy legyen végre

önálló tűzvédelmi szak, ne valamelyik építész ka-

ron, vagy másoddiplomaként lehessen megszerezni

a végzettséget. Rita és társai kitartóak ebben is, és

van rá remény, hogy kiváló diplomáciai érzékkel

meggyőzzék azokat, akik ebben a kérdésben dön-

tési pozícióban vannak.

S bár ezt a mérnöki szakmát többnyire a férfiak

„uralják”, Rita nem érzi hátrányát annak, hogy a

gyengébb nemhez tartozik. Tudásának köszönhető-

en egyenlő partnere a mérnöktársaknak, s a mun-

kát össze tudja egyeztetni a családanyai teendőivel

is. Bár családbarát munkahelyen dolgozik, azért

nem árt a jó szervezőkészség és egy segítőkész férj

sem – teszi hozzá mosolyogva. Mint mondja, az ő

példája is bizonyítja, hogy ezt a mérnök szakmát

sem csak a férfiaknak találták ki, többféle ágazatá-

ban a hölgyek is megtalálhatják a hivatásukat.

Biztos benne, hogy a harmadik csemete érkezése

sem veti vissza a munkában. Annál inkább fontos,

hogy így legyen, mert a tűzvédelmi szakma rohamo-

san fejlődik. Terjed a 3D-s technika – a számítógé-

pes munkát kedvelők számára ez igazi „csemege”

–, egyre több lehetőség adódik a tűzvédelmi szimu-

lációs programok alkalmazására és nagymértékű a

fejlődés a tűzjelzők területén is. A külföldön alkal-

mazott korszerű megoldások is gyorsan terjednek

itthon, szerencsére egyre többen ismerik meg, s hoz-

zák haza azokat. Így aztán a megújulás folyamatos

a tűzvédelmi mérnök szakmában is.

7

A biztonság

az elsődleges

Egy szakma, amit nem lehet „elengedni”